Parametre Nedir?

Parametre Nedir?

Parametre nedir , eski Yunanca’da, “yanında” anlamı taşıyan parametre kelimesi günümüzde, matematik, istatistik, mantık, dilbilim, elektronik, mühendislik ve bilgisayar programlama gibi pek çok alanda kullanılmakta ve kullanıldığı yere göre daha spesifik anlamlara gelmektedir. Nitel ve nicel özelliklerin tanımlanması ihtiyacı ile ortaya çıkmış bir terimdir. Bir nesnenin betimlenmesi için nicel ve nitel özelliklerinin ötesinde daha öznel olarak parametrelerden yararlanılır. Kısaca parametreler, nitel ve nicel kavramların alt kümesidir diyebiliriz. Parametre teriminin farklı olanlarda kullanılması, farklı tanımların getirilmesine yol açmıştır. Sosyal bilimler alanında parametre kelimesi, “bir değişkenin tüm evren içindeki özeti” şeklindeki ifade ile tanımlanmaktadır. Matematikte ise, bir fonksiyondaki değişkenlerin haricinde farklı bir haf ile gösterilen ve sayısal değer içeren ifadeleri, denklem elemanlarını kapsamaktadır. Birden fazla değişkenin bağlanmasını sağlayan ortak değişkenlere de parametre denilmektedir. Matematiksel örnek olarak, f(x)’=ax2+bx+C denkleminde a,b ve c değerleri denklemde katsayı belirten parametrelerdir.

Parametrelerin Bilgisayar Bilimlerinde Kullanımı

Bilgisayar bilimlerinde parametrenin tanımını yaparken, hem matematikten hem de sosyal bilimlerden yardım almamız gerekmektedir. Parametre terimi hemen hemen tüm programlama dillerinde sıklıkla kullanılan önemli bir terimdir. Fiziksel bir nesnenin özelliklerini betimlemenin yanında, kodlanan bir nesnenin de çeşitli özelliklerinin tanımlanmasında parametreler kullanılmaktadır. Parametre hem sayısal değerlerde (int, float) hem de yazısal değerler (string) olabilmektedir. Örneğin, arabalar hakkında bilgi veren bir web sitesi tasarladığınızı düşünelim. Tanımladığınız herhangi bir araba nesneniz, renk parametreniz ve arabanın rengi, kullanmış olduğunuz parametrenin değeri olacaktır. Bu şekil kullanımları farklı kodlara uygulamanız mümkündür.

Parametre

Parametrenin Programlama Dillerinde Kullanımı

Programlama dillerinde parametreler en çok fonksiyonlar oluşturulurken kullanılır. Fonksiyonların alabildiği(tanımlanabilen) bir veya birden çok parametre değerleri, fonksiyon içinde işlemden geçtikten bir sonuç dönmektedir. Fonksiyon içinde işleme giren sayısal değerler, değiştirilebilir veya sabit değerler olarak tanımlanabilir. Bu değerlerin tutulduğu ifadelere “parametre” denilmektedir. Bilgisayar programlamada, iki farklı parametre kavramı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar, resmi parametre(parametre) ve gerçek parametre (argüman) olarak adlandırılır. Fonksiyon ilk tanımlandığı anda kullanılan parametrelere resmi, daha sonradan değiştirilen yeni parametrelere “argüman” denilmektedir. Aşağıdaki fonksiyon örneğinde girilen bir sayının karesinin alma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu fonksiyonda “sayı” ifadesi bir parametredir. Sayı yerine 3 değerini girersek 3 değerimiz bizim argümanımız (gerçek parametre) olacaktır.

Fonksiyon KarelAl(Sayı) {

Return sayı*sayı

}

Yukarıdaki kullanımına ek olarak iki sayının toplanmasını sağlayan ve iki parametreli bir tam sayı toplama fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanabilir;

int toplama (int a, int b)

{

  int c;

  c=a+b;

  return c;

Bu Yazıları da Sevebilirsiniz
SQL Management Nedir? Özellikleri ve Lisans Fiyatları
SQL Management Nedir? Özellikleri ve Lisans Fiyatları

SQL Management, tam adıyla Structured Query Language sistemi, Microsoft tarafından tasarlanmıştır. “Yapısal sorgulama dili” dedikleri bu sistemi, Micr...

Web Sitenizde Kritik Bir Hata Oluştu Hatası Nasıl Çözülür?
Web Sitenizde Kritik Bir Hata Oluştu Hatası Nasıl Çözülür?

Dijitalleşmenin son hızla devam ettiği dünyamızda, bir web sitesine sahip olmak artık oldukça yaygın bir durumdur. Zor olan sahip olduğunuz web sitesi...

}

parametreler ve kullanım alanları

HTML kodlarında parametreler, kodlaması yapılan bir nesnenin özelliğini bildirmek için kullanılır. Bunun sebebi HTML’in fonksiyonlardan oluşmamasıdır. HTML kodlarının amacı birer element oluşturmak olduğu için fonksiyonlardaki gibi bir parametre kullanımı olanaksızdır. Bu kullanım şekli parametrenin anlamının değişim gösterdiği alanlara örnek niteliğindedir. Kısacası, HTML için parametreler etiketler arasına alınmış bir elementi tanımlamak için kullanılan özelliklerdir. Örnek vermek gerekirse;

 <style> h1 {text-align: center;} </style> şeklinde tanımlanmış bir ifadede “text-align” özellik bildiren bir parametredir ve h1 içine yazılan yazıların sayfanın ortasına bastırılmasından sorumludur.

MySQL hakkında bilgi almak için MySQL Nedir? Temel Özellikleri Nelerdir? blog yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Parametre günümüzde ağırlıklı olarak bilişimde kullanılan, nicel ve nitel özelliklerin tanımlanması için kullanılan araçlardır.

Fiziksel ya da kodlanan bir nesnenin özelliklerini tanımlamak için parametrelerden yararlanılır?

HTML dilinde parametreleri kullanmak için etiketlerden yararlanılmaktadır.

Halil İbrahim Er

Yazılar: 501

Dijital Pazarlama Uzmanı olarak yaklaşık 9 senelik bilgi birikimine sahibim. Web adresim dopinger.com üzerinden sizlere güncel bilgiler paylaşarak, bilgi aktarımı yapmaktayım.

Bu Yazıları da Sevebilirsiniz

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

(Toplam: 43 Ortalama: 5 )

Gösterilecek yorum yok.