Yeşil Pazarlama (Green Marketing) Nedir?

Yeşil Pazarlama (Green Marketing) Nedir?

Yeşil pazarlama deyince, aklınıza ekolojik, çevre dostu gibi çağrışımlar gelebilir fakat bunun pazarlama ile ne ilgisi olduğunu kestiremeyebilirsiniz. Çünkü bir hayli yeni sayılabilecek bir kavram olduğu kesin. Aslında pek çok popüler marka Yeşil Pazarlama yöntemini uyguladı ve başarılı sonuçlar aldı.

Neredeyse her kavramda olduğu gibi, Green Marketing kavramı da Amerika’da, bir ‘ekolojik pazarlama’ konulu konferansta ortaya çıkmıştır. Bu konferansta ‘Green Marketing’, pazarlama uygulamalarının enerji tüketimi, çevre ve diğer tükenebilir kaynakların üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileriyle ilgilenen bir bilim dalı olarak tanımlanmıştır.

Bu yazımızda Green Marketing (Yeşil Pazarlama) nedir? Markalar açısından önemi nedir? Sorularını cevaplayacağız.

yeşil pazarlama

Green Marketing Nedir?

Green Marketing, tüketiciye yönelik ihtiyaçlar belirlenirken, bunun fiziksel çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimum seviyeye düşürmeyi hedefleyen; tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılarken kaliteyi artırmaya yönelik ürünlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için uygulanan bir pazarlama stratejisidir.

Bu pazarlama yöntemine yönelik bazı terimler şunlardır:

 • Yeşil Ürün: Bu ürünler çevreyi kirletmez, doğal kaynakları daha az tüketir ve geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilir. Tüketicilerin yeşil ürünleri satın alma eğilimi daha fazladır.
 • Yeşil Fiyat: Çevreye minimum düzeyde zarar vermek için üretilmiş olan ürünlerin girilne maliyeti, ürünün fiyatını da ekiler.
 • Yeşil Dağıtım: Ürünlerin satışındaki lojistik planların; aracın yakıtı, taşıma sıklığı ve ürünü satacak olan aracılara olan uzaklığı gibi faktörlerin, çevreye minimum düzeyde zarar verecek şekilde planlanmasıdır.
 • Yeşil Paketleme: Ürünlerin paketlenmesinin çevre dostu ve geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılması; paketin çeşidine, boyutuna dikkat edilmesi ve paketlemede kullanılan malzemelerin azami seviyede kullanımı, yeşil paketleme kavramı dahilindedir.
 • Yeşil Etiket: Bu terim, ürünün çevre dostu olduğunu belirten sertifikayı içerir. Çevre dostu tüketicilerin özellikle dikkat ettiği nokta, ürünlerin ambalajlarının üzerindeki çevre dostu logolarıdır. Bu sebeple yeşil etiket de, tüketici satın alımlarını etkileyen bir faktördür.
 • Yeşil Tutundurma: Tutundurma, aslında tutarlı olmak demektir. İşletmelerin yeşil pazarlamaya dair belirttiği tüm hususların güvenilirliğinin test edilebilir ve tutarlı olması gerekir.
green marketing

Yeşil Pazarlama yönteminde, önemli 4S noktası bulunmaktadır. Bu noktalar Yeşil Pazarlama’nın temelini oluşturur. Bunlar:

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: Facebook Reklam Kütüphanesi

1) Satisfaction (Tatmin): Tüketicilerin istekleri dikkate alınmalı ve tatmin edilmelidir.

2) Sustainability (Sürdürülebilirlik): Ürünlerin enerji ve kaynaklarının devamlılığı sağlanmalıdır.

3) Social Acceptibility (Sosyal Kabul Edilebilirlik): Üretilen ürün ve ürünü sağlayan işletme, doğa dostu olarak kabul görmelidir.

4) Safety (Güvenlik): Sunulan ürünler herhangi bir canlının sağlığına zarar vermemelidir.

Green Marketing (Yeşil Pazarlama) Neden Önemlidir?

Yeşil Pazarlama (Green Marketing)’nın en önemli etkisinin doğaya yönelik olduğu oldukça net. Bilinçli üretim ve kaynakların bilinçli olarak tüketilmesi, Yeşil Pazarlama’nın en önemli özelliği. Peki, Yeşil Pazarlama neden önemlidir?

 • Hızlı üretim ve tüketimin doğurduğu sonuçlardan biri olan doğal kaynakların bilinçsizce kullanılmasının önüne geçilmesi,
 • Küresel ısınmayı etkileyen faktörlerden biri olmamak,
 • Doğal dengeyi bozan bilinçsiz sanayileşmenin önüne geçilmesi,
 • Çevre kirliliğinin artmasını önleme,
 • Doğal kaynakların tükenme tehlikesinin önüne geçilmesi.
dijital pazarlama

Green Marketing (Yeşil Pazarlama) Markalar Açısından Önemi Nedir?

Bu pazarlama yönteminin uygulanması, markalar açısından da oldukça önemli ve gereklidir. Hem tüketici, hem markanın kendisi hem de çevre, Yeşil Pazarlama’nın kazançlıları olacaktır.

 • Markalar, Yeşil Pazarlama’yı amaçlarına ulaşmada bir araç olarak görebilir.
 • Markaların çevre dostu faaliyetleri, rekabet ettikleri diğer markalara karşı bir handikap olarak kullanılabilir.
 • Markaların Yeşil Pazarlama hususlarını uygulaması ile insanların bilinçlenmesi ve çevre dostu ürünleri tercih etmesi.
 • Yeşil Pazarlama’nın satın alım gücünün daha yüksek olması.
 • Geri dönüştürülebilir kaynakların verimli kullanılması ile maliyetlerin de düşürülmesi.
 • Yeşil ürünlerin üretimine devlet yardımı ve teşviğinin mevcut olması.
 • Yeşil Pazarlama ile işletmenin(markanın imajının olumlu etkilenmesi.

Green Marketing (Yeşil Pazarlama), satın alım gücü ve işletmenin imajına olumlu katkılarda bulunması dolayısı ile bazı işletmeler tarafından maalesef kötüye kullanılmakta. Yeşil imaja sahipmiş gibi yapan fakat amacı yalnızca müşteri kazanma olan firmalar da mevcut. Fakat bu pazarlama stratejisine dair öncelikle şunun anlaşılması gerekir: Yeşil Pazarlama, bir stratejiden daha fazlasıdır. Özellikle topluma bu bilincin kazandırılmasında, işletmelerin etkisi çok büyük, bu yadsınamaz. Bu sebeple de, çevre dostu yaklaşımların markalar tarafından benimsenmesi çok büyük farklar yaratabilir.

Dijital Pazarlama ile ilgili tüm gelişmeler bu blogda!

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: Banner Nedir? Banner Reklamı Nasıl Verilir?

Green Marketing (Yeşil Pazarlama) Nedir?

Green Marketing, tüketiciye yönelik ihtiyaçlar belirlenirken, bunun fiziksel çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimum seviyeye düşürmeyi hedefleyen; tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılarken kaliteyi artırmaya yönelik ürünlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için uygulanan bir pazarlama stratejisidir.

Green Marketing (Yeşil Pazarlama) Neden Önemlidir?

Yeşil Pazarlama’nın en önemli etkisinin doğaya yönelik olduğu oldukça net. Bilinçli üretim ve kaynakların bilinçli olarak tüketilmesi, Yeşil Pazarlama’nın en önemli özelliği.

Green Marketing (Yeşil Pazarlama) Markalar Açısından Önemi Nedir?

Markalar, yeşil stratejiyi amaçlarına ulaşmada bir araç olarak görebilir; çevre dostu faaliyetler rekabet edilen diğer markalara karşı bir handikap olarak kullanılabilir, toplumun bilinçlenmesi ve çevre dostu ürünleri tercih etmesi sağlanabilir, Yeşil Pazarlama’nın satın alım gücünün daha yüksek olması markalar için önemlidir, geri dönüştürülebilir kaynakların kullanımı ile maliyetler düşürülebilir, devlet yardımı ve teşviği alınabilir ve bu strateji markanın imajını olumlu etkiler.

Google Güncellemeleri hakkındaki bir önceki yazımız olan ile de ilgilenebileceğinizi düşünüyoruz.
[Total: 24 Average: 5]
Halil İbrahim Er

Yazılar: 533

Dijital Pazarlama Uzmanı olarak yaklaşık 9 senelik bilgi birikimine sahibim. Web adresim dopinger.com üzerinden sizlere güncel bilgiler paylaşarak, bilgi aktarımı yapmaktayım.

Gösterilecek yorum yok.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir